Isofluraan/Isolfutek

2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoro-ethaanMolecuulIsofluraan

Formule: C3H2ClF5O

Molecuulgewicht: 184,5 g/mol

Algemeen
Isofluraan hoort bij de dampvormige anesthetica (anestheticum) net als bijvoorbeeld ether, cyclopropaan, chloroform, halothaan, enfluraan, sevofluraan en desfluraan.

Werking
De exacte werking waardoor bij dampvormige anesthetica anesthesie ontstaat is nog niet geheel bekend. Het werkt als een anestheticum en geeft een toestand van diepe slaap ook wel narcose of algemene anesthesie genoemd. Het geeft tevens pijnstilling (analgesie) en een bepaalde mate van verslapping (spierrelaxatie).

Farmacologie
Isofluraan hoort net als halothaan bij de gehalogeniseerde koolwaterstoffen. Chemisch gezien is het C3HOCl. De MAC-waarde van isofluraan is 1,2 in zuurstof (en 0,5 in 70% lachgas). Daarmee is Isofluraan een van de meest potente dampen. Isofluraan (Forane) wordt nauwelijks gemetaboliseerd.

Dosering
Isofluraan is een inhalatievloeistof die via een verdamper wordt toegediend en daarmee wordt toegevoegd aan het mengsel van zuurstof en lucht, waarmee een patiënt wordt beademd. De dosering wordt uitgedrukt in een percentage.

Download hier een paper van ABBOTT “Inhalation Anesthetic for use in Horses and Dogs”
Download hier de brochure van Isoflo
Download hier de bijsluiter van Isofluraan
Download hier het artikeltje “Isoflo versus halothaan”
Download hier “Veiligheidsvoorschriften Isofluraan”