LofloSorb

Sodalime is één van de belangrijkste componenten van het anesthesie cirkelsysteem en kan bij onoordeelkundig gebruik schadelijke gevolgen hebben.

De belangrijkste componenten van sodalime Co2 absorbents zijn hydrated lime (Ca(OH)2) en een kleur indicator die omslaat bij het stijgen van de PH waarde. Co2 wordt echter alleen opgenomen als het sodalime een vochtigheids graad heeft tussen 12% en 19%
Is de sodalime uitgedroogd; dan wordt geen Co2 opgenomen. Het uitgedroogde sodalime absorbeert zelfs de anesthesie gassen welke eigenlijk hergebruikt moeten worden.
Uitgedroogde sodalime geeft een chemische reactie bij gebruik van anesthesie gassen Isofluraan of Desfluraan, het produceert het dodelijke CO. Het is daarom van groot belang voor Uw patiënten om de sodalime te vervangen bij twijfel over de functionaliteit.

Standaard sodalime heeft de eigenschap om violet te verkleuren als deze CO2 opneemt.
Echter als men de sodalime enkele uren niet gebruikt, ontkleurt deze weer. Of de sodalime op dat moment nog functioneel is, is dus een raadsel.

Hoe lager de flow rate tijdens de ingreep (bijna gesloten systeem), hoe korter de levensduur. Bij lage flows gaat de volledige flow door de absorber. Bij hoge flows wordt meestal de
Pop-off gedeeltelijk open gezet. Hierdoor verliest men veel zuurstof en het kostbare anesthesie gas.

LoFloSorb(Low Flow) is ontwikkeld, omdat er een algemene trend is te werken met lagere flow rates. Hierbij is het gevaar van degeneratie (CO vorming bij gebruik van moderne gassen) groter geworden. LoFloSorb kan echter gebruikt worden met ieder anesthesie gas en bij iedere flowrate.

LoFloSorb is een nieuw absorbent waarbij de formule geoptimaliseerd is om CO2 te absorberen en zo effectief is dat degeneratie van anesthesiegassen uitblijft, ook als LoFloSorb uitgedroogd is.

De LoFloSob is uiterst geschikt voor de veterinaire markt waar minder frequent wordt geopereerd. Also LoFloSorb verkleurt, behoudt het zijn kleur. Het ontkleurt niet.

Een even belangrijke eigenschap van LoFloSorb is dat het ook verkleurt als deze uitdroogt.

  • Download hier de newsletter van APSF 
  • Download hier het veiligheids blad